TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐIỆN THOẠI : 024.85.85.62.76 - HOTLINE : 0983.000.825

ĐỊA CHỈ : 216 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

0983.000.825

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

STT Số chứng nhận Tên đơn vị Ngày cấp Download
 1 001/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 25/06/2018 file down
    2   003/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 09/10/2018 file down
3 005/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 17/12/2018 file down
4 002-1/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM 24/12/2018 file down
5 002-2/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM 24/12/2018 file down
6 002-3/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM 24/12/2018 file down
7 002-4/2018/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM 24/12/2018 file down
8 001-1/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 14/02/2019 file down
9 001-2/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 14/02/2019 file down
10 001-3/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 14/02/2019 file down
11 002-1/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 05/03/2019 file down
12 002-2/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY TNHH NNMSAFETY 05/03/2019 file down
13 003/2019/CNHQ-TTATLĐ CÔNG TY CỔ PHẦN SOTAVILLE 05/04/2019 file down