TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐIỆN THOẠI : 024.85.85.62.76 - HOTLINE : 0983.000.825

ĐỊA CHỈ : 216 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

0983.000.825

Chương trình huấn luyện AT-VSLĐ cho Nhóm 4

Thời gian huấn luyện lần đầu: 02 ngày. Thời gian huấn luyện định kỳ: 01 ngày. Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chương trình huấn luyện AT-VSLĐ cho người làm công tác y tế (Nhóm 5)

Thời gian huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

Chương trình huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ tham gia mạng lưới ATVSV (Nhóm 6)

Thời gian huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.

GIỚI THIỆU CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động, nay là Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, là Viện trọng điểm đầu ngành quốc gia trong hệ thống các cơ quan khoa học công nghệ của Nhà nước, nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT) lớn nhất của nước ta.

1