TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐIỆN THOẠI : 024.85.85.62.76 - HOTLINE : 0983.000.825

ĐỊA CHỈ : 216 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

0983.000.825

Khẩu trang, bộ lọc bụi

Thử nghiệm theo: TCVN 13409:2021 (EN 149:2001+A1:2009); EN 143:2000+A1:2006; TCVN 7312:2003; NIOSH - CFR 84; EN 14683, ...
A.  Khẩu trang, bộ lọc bụi theo TCVN 13409:2021 (EN 149:2001+A1:2009)
Chỉ tiêu đánh giá:
     1. Ngoại quan
          + Kiểm tra trực quan, vật liệu, dây đeo
          + Hiệu quả sử dụng thực tế, trường nhìn.
     2. Trở lực hô hấp trước khi bịt kín bằng Dolomit
     3. Độ lọt qua với sol khí NaCl (trước khi bịt kín bằng Dolomit)
     4. Độ lọt qua với sol khí NaCl (sau khi bịt kín bằng Dolomit)
            Ghi chú: Áp dụng cho loại khẩu trang dùng nhiều lần
     5. Độ lọt qua sương dầu Parafin (trước khi bịt kín bằng Dolomit)
     6. Độ lọt qua sương dầu Parafin (sau khi bịt kín bằng Dolomit)
            Ghi chú: Áp dụng cho loại khẩu trang dùng nhiều lần
     7. Trở lực hô hấp sau khi bịt kín bằng Dolomit
          (Khuyến nghị áp dụng cho các sản phẩm mới)
 Ghi chú:
        - Tổng số mẫu thử nghiệm:  30 mẫu.
        - Thời gian thử nghiệm:7 ngày làm việc

B.  Khẩu trang, bộ lọc bụi  theo EN 143:2000+A1:2006
Chỉ tiêu đánh giá:
      1. Khối lượng
      2. Trở lực hô hấp
      3. Độ lọt qua với sol khí NaCl (trước khi bịt kín bằng Dolomit)
      4. Độ lọt qua với sol khí NaCl (sau khi bịt kín bằng Dolomit)
      5. Độ lọt qua sương dầu Parafin (trước khi bịt kín bằng Dolomit)
      6. Độ lọt qua sương dầu Parafin (sau khi bịt kín bằng Dolomit)
      7. Trở lực hô hấp sau khi bịt kín bằng Dolomit
                (Khuyến nghị áp dụng cho các sản phẩm mới)
 Ghi chú:
       - Tổng số mẫu thử nghiệm: 15 mẫu.
       - Thời gian thử nghiệm:7 ngày làm việc

C.  Khẩu trang, bộ lọc bụi theo Tiêu chuẩn TCVN 7312:2003, 7313:2003, 7314:2003), khẩu trang y tế (theo TCVN 8389-1:2010, 8389-2:2010 (mục 3.4- Chỉ tiêu kỹ thuật)
Chỉ tiêu đánh giá:
      1. Khối lượng
      2. Trở lực hô hấp
      3. Hiệu suất lọc sương dầu PAO
      4. Giới hạn trường nhìn (TCVN 3154 - 79)
Ghi chú:
       - Tổng số mẫu thử nghiệm: 15 mẫu.
       - Thời gian thử nghiệm:7 ngày làm việc   

D.  Khẩu trang, bộ lọc bụi theo NIOSH - CFR 84
Chỉ tiêu đánh giá:
      1. Trở lực hô hấp
      3. Độ lọt qua đối với sol khí NaCl
      4. Độ lọt qua sương dầu Parafin
Ghi chú:
       - Tổng số mẫu thử nghiệm: 25 mẫu.
       - Thời gian thử nghiệm: 06 ngày làm việc   

E.  Khẩu trang, bộ lọc bụi theo EN 14683
Chỉ tiêu đánh giá:
      1. Độ chênh áp suất
Ghi chú:
       - Tổng số mẫu thử nghiệm: 10 mẫu.
       - Thời gian thử nghiệm: 06 ngày làm việc   

E.  Khẩu trang, bộ lọc bụi theo F2100
Chỉ tiêu đánh giá:
      1. Hiệu suất lọc với sol khí NaCl
      2. Độ chênh áp suất
Ghi chú:
       - Tổng số mẫu thử nghiệm: 15 mẫu.
       - Thời gian thử nghiệm: 06 ngày làm việc   

Mẫu phiếu yêu cầu thử nghiệm được tải: Tại đây

Quý khách hàng có nhu cầu thử nghiệm xin vui lòng liên hệ:
      PHÒNG THỬ NGHIỆM AN TOÀN LAO ĐỘNG - VILAS 956
     TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG - VIỆN KH AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
     Địa chỉ:  216 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
     Điện thoại: 024.85856276 | Fax: 024.3942329  | HotLine: 0983.000.825
     Email: ttatld@gmail.com | trungtamantoan@vnniosh.vn