TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐIỆN THOẠI : 024.85.85.62.76 - HOTLINE : 0983.000.825

ĐỊA CHỈ : 216 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

0983.000.825

ĐÁNH GIÁ MẶT NẠ BẢO VỆ

Thử nghiệm theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH – Tiêu chuẩn EN 14387-2004 + A1:2008
A.  Bộ lọc hơi khí độc
          (theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH – Tiêu chuẩn EN 14387-2004 + A1:2008)
1 Khối lượng
2 Trở lực hô hấp
3 Thời gian khí lọt qua ở thời điểm nồng độ cyclohexan 10ml/m3.phút
   Ghi chú:

- Tổng số mẫu thử nghiệm đối với 1 loại khí là 08 mẫu (bao gồm thử nghiệm 7 mẫu, lưu 01 mẫu. Nếu bộ lọc là loại lọc nhiều hơi khí độc kết hợp, số mẫu thử nghiệm thời gian khí lọt qua ở nồng độ thử nghiệm với mỗi loại hơi khí độc là 03 mẫu).
- Thời gian thử nghiệm: 6 ngày làm việc
              
B. Bộ lọc kết hợp hơi khí độc – bụi
           (theo Tiêu chuẩn EN 14387-2004 + A1:2008)
1 Khối lượng
2 Trở lực hô hấp
3 Độ lọt qua muối NaCL
4 Độ lọt qua sương dầu Parafin
5 Thời gian khí lọt qua ở thời điểm nồng độ cyclohexan 10ml/m3.phút
      Ghi chú:
- Tổng số mẫu thử nghiệm là 12 mẫu (bao gồm thử nghiệm 11 mẫu, lưu 01 mẫu. Nếu bộ lọc là loại lọc nhiều hơi khí độc kết hợp, số mẫu thử nghiệm thời gian khí lọt qua ở nồng độ thử nghiệm với mỗi loại hơi khí độc là 03 mẫu).
- Thời gian thử nghiệm: 6 ngày làm việc


C. Bộ lọc kết hợp hơi khí độc – bụi Dolomit
          (theo Tiêu chuẩn EN 14387-2004 + A1:2008)
1 Khối lượng
2 Trở lực hô hấp trước khi bịt kín bằng Dolomit
3 Độ lọt qua muối NaCL
4 Độ lọt qua sương dầu Parafin
5 Thời gian khí lọt qua ở nồng độ thử nghiệm
6 Trở lực hô hấp sau khi bịt kín bằng Dolomit
       Ghi chú:
- Tổng số mẫu thử nghiệm là 12 mẫu (bao gồm thử nghiệm 11 mẫu, lưu 01 mẫu. Nếu bộ lọc là loại lọc nhiều hơi khí độc kết hợp, số mẫu thử nghiệm thời gian khí lọt qua ở nồng độ thử nghiệm với mỗi loại hơi khí độc là 03 mẫu)
- Thời gian thử nghiệm: 7 ngày làm việc.


Quý khách hàng có nhu cầu thử nghiệm xin vui lòng liên hệ:


PHÒNG THỬ NGHIỆM AN TOÀN LAO ĐỘNG - VILAS 956
TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG - VIỆN KH AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
Địa chỉ:  216 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.85856276 | Fax: 024.3942329  | HotLine: 0983.000.825
Email: ttatld@gmail.com | trungtamantoan@vnniosh.vn