TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐIỆN THOẠI : 024.85.85.62.76 - HOTLINE : 0983.000.825

ĐỊA CHỈ : 216 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

0983.000.825

Thử nghiệm khẩu trang Y tế ở đâu?

Khẩu trang Y tế được đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN 8389 - 1 : 2010; TCVN 8389 - 2 : 2010; TCVN 7312:2003, 7313:2003, 7314:2000, 33154:79. tại Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động – Trung tâm an toàn lao động. Trụ sở số 216 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000”

Chiều 04/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên Đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000” Mã số 217/05/TLĐ do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ"

Chiều 02/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ" do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thiện hệ thống thiết bị thí nghiệm để đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân đáp ứng được yêu cầu về phương pháp thử theo TCVN 7802-2:2007 và 7802-5:2008; Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của ISO 17025.

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO:45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế”

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế; Xây dựng và áp dụng thử mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 2 cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế.

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ"

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được các yêu cầu kỹ thuật đối với quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ; Ban hành được tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nữ.

Hội đồng KH&CN họp xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ

Sáng 28/6/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp TLĐ xét duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ở các cơ sở sản xuất giày". TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch hội đồng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ban hành kèm theo thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò - Ký hiệu: QCVN 04:2017/BCT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm đế giày bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (Blend) cao su Acrylonitril butadien (NBR) và nhựa dẻo Polypropylen (PP)

Đề tài được thực hiện nhằm làm chủ được công nghệ chế tạo vật liệu blend giữa polypropylen và cao su acrylonitril butadien có khả năng chịu dầu mỡ bằng phương pháp lưu hóa động; Chế tạo được đế giày bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ từ vật liệu blend tổng hợp được.

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài:

Sáng 20/04/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc" do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.